Dzisiaj jest Piątek 23.08.2019 15:19:23
Historia
 
Trochę historii...
Kardiologia sportowa to dziedzina wiedzy, która w Polsce rozwija się od lat 60-tych XX wieku. Pierwszymi badaczami problemów serca sportowca byli znani polscy kardiolodzy: Prof. Jerzy Kuch z Warszawy i Prof. Jerzy Paweł Dubiel z Krakowa. W kilku polskich, klinicznych ośrodkach kardiologicznych działali lekarze zainteresowani tą problematyką m. in. w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi. W 1994 w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej (COMS), założonym i prowadzonym przez Dr Zbigniewa Rusina, powołana została grupa specjalistyczna do spraw kardiologii sportowej. Głównym powodem jej powstania były problemy orzecznicze. Zbyt wielu sportowców wyczynowych dyskwalifikowano z uprawiania sportu z „przyczyn kardiologicznych”. Jednocześnie problemem, także medialnym, stały się nagłe zgony sportowców w czasie zawodów sportowych.
Powstała w COMS, grupa ds. kardiologii sportowej w składzie: Dr Artur Mamcarz, Dr Wojciech Braksator, Dr Hubert Krysztofiak , Dr Andrzej Światowiec, zajęła się tą tematyką. Z czasem z powodów merytorycznych dołączyli do niej kolejni Koledzy, konsultacje wymagały bardzo specjalistycznej wiedzy, która zbierana w całość w czasie zwoływanych konsyliów, pozwalała na zajęcie merytorycznego stanowiska. Do grupy stale współpracujących należą m.in. Prof. Piotr Hoffman, Prof. Zbigniew Gąsior, Prof. Piotr Pruszczyk, Prof. Andrzej Lubiński, Doc. Marek Kuch, Dr Karol Wrzosek, Dr Wojciech Król.
Jednocześnie zaczęto rozwijać działalność dydaktyczną i naukową. W oparciu o doświadczenia tej grupy przygotowano Sesje Dydaktyczne na Kongresach i Zjazdach Sekcji PTK, Sesje na Kongresach Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej( PTMS), dwie Konferencje Naukowo-Dydaktyczne pt. „Olimpijski Dzień Kardiologii”, 16 doniesień naukowych na Zjazdach krajowych i zagranicznych m.in. na Euroecho i Kongresach ESC. Od roku 2000 rozpoczęła się współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOL). Dzięki przychylności Prezesów PKOL, byłego: Stanisława Stefana Paszczyka i tragicznie zmarłego Piotra Nurowskiego, grupa badaczy ma możliwość współpracy z Komisją Medyczną PKOL i aktywnie uczestniczy w badaniach sportowców klasy olimpijskiej. Prof. Artur Mamcarz i Dr Wojciech Braksator są ekspertami ds. kardiologii PKOL i konsultantami ds. kardiologii COMS.
W 2006 roku opracowano i wydano książkę pt. „Kardiologia sportowa”, pod red. Wojciecha Braksatora, Artura Mamcarza, Mirosława Dłużniewskiego.
W dniu 16 października 2007 roku na wniosek grupy inicjatywnej została powołana przez Zarząd PTK Sekcja Kardiologii Sportowej (SKS PTK). 12.12.2007 na walnym zgromadzeniu Sekcji ,wybrano władze SKS PTK , rozpoczęto działania w ramach struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, otrzymała Patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prawo używania logo PKOL w działaniach naukowych i dydaktycznych.