Dzisiaj jest Piątek 24.11.2017 15:59:22
Komisje ZG PTK w kadencji 2017-19
 


Komisja ds. współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii

Prof. Piotr Ponikowski (Wrocław) – Przewodniczący
Prof. Tomasz Hirnle
Prof. Adam Witkowski


Komisja Informatyki i Telemedycyny

Prof. Ryszard Piotrowicz (Warszawa) – Przewodniczący
Dr med. Paweł Balsam – sekretarz
Prof. Beata Średniawa
Dr n. prawn., dr hab.n. o zdrowiu, prof. nadzw. SAN Justyna Zajdel
Dr hab. med. Paweł Krzesiński
Dr hab. med. Ewa Piotrowicz
Dr hab. med. Wiktoria Wojciechowska
Dr inż. Piotr Murawski
Dr med. Roman Topór-Mądry


Komisja Planowania i Rozwoju

Prof. Adam Witkowski (Warszawa) – Przewodniczący
Dr Ewa Borek
Dr med. Krzysztof Chlebus
Mec. Michał Czarnuch
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dr Jakub Gierczyński
Dr med. Dorota Hryniewiecka-Firlej
Ewelina Myłek
Dr Jarosław Pinkas
Prof. Grzegorz Raczak
Robert Rusak
Wojciech Zawalski


Komisja Nauki i Grantów ZG PTK

Prof. nadzw. Jacek Legutko (Kraków) – Przewodniczący
Prof. Rafał Baranowski
Prof. Mariusz Gąsior
Prof. Andrzej Przybylski
Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. Piotr Musiałek
Dr hab. Jerzy Pręgowski
Dr hab. Krzysztof Milewski
Dr med. Radosław Parma


Komisja Inicjatyw Klinicznych

Prof. Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin) – Przewodnicząca


Komisja Promocji Zdrowia ZG PTK

Prof. Andrzej Pająk (Kraków) – Przewodniczący
Dr hab. med. Stanisław Bartuś
Prof. Anna Fijałkowska
Prof. Artur Mamcarz
Prof. Jadwiga Moll
Prof. Piotr Jankowski
Prof. Ryszard Piotrowicz
Prof. Piotr Podolec
Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Zdrojewski


Komisja Zagraniczna

Prof. Robert Gil (Warszawa) – Przewodniczący
prof. Janina Stępińska
prof. Adam Torbicki
prof. Wojciech Wojakowski


Komisja Wytycznych i Szkolenia

Prof. Andrzej Budaj (Warszawa) – Przewodniczący
Dr hab. med. Bronisław Bednarz
Prof. Jarosław Drożdż
Prof. Anna Fijałkowska
Prof. Przemysław Mitkowski
Dr hab. med. Tomasza Pawłowski


Komisja ds. współdziałania z parlamentem i administracją państwową

Prof. Grzegorz Raczak (Gdańsk) – Przewodniczący
Prof. Piotr Hoffman
Prof. Jarosław Kaźmierczak
Prof. Grzegorz Opolski
Prof. Piotr Ponikowski
Prof. Janina Stępińska
Prof. Adam Witkowski
Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Zdrojewski
Dr med. Krzysztof Chlebus


Komisja Komunikacji

Prof. nadzw. Przemysław Mitkowski (Poznań) – Przewodniczący
Prof. Piotr Jankowski
Adrian Szulczyński

Komisja Statutowa

Prof. Rafał Baranowski (Warszawa) – Przewodniczący