Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 03:13:12
Lubelskie spotkanie dotyczące nadciśnienia płucnego i wrodzonych wad serca, Lublin, 24.10.2013
W dniu 24 października 2013 r. w Lublinie, pod patronatem Sekcji Krążenia Płucnego PTK odbyło się kolejne z cyklu spotkań lekarzy kardiologów z Kliniki Kardiologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz z Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Spotkanie to, zorganizowane z inicjatywy Ordynatora Oddziału Kardiologii WSS, dr n. med. Ryszarda Grzywny oraz Pani Ordynator Kliniki Kardiologii Dziecięcej DSK, dr n. med. Elżbiety Sadurskiej, poświęcone było organizacji ambulatoryjnej opieki kardiologicznej na terenie Lublina oraz lubelszczyzny młodych dorosłych pozostających pod dotychczasową opieką Dziecięcego Szpitala Klinicznego. W spotkaniu wzięło udział grono dwudziestu pięciu lekarzy z Lublina, Zamościa
oraz Chełma. Przedstawiono dotychczasowe lokalne doświadczenia dotyczące terapii tętniczego nadciśnienia płucnego w populacji dorosłych z wrodzonymi wadami serca; dyskutowano na temat optymalizacji sposobu przechodzenia chorych z systemu opieki kardiologa dziecięcego do kardiologicznej opieki ambulatoryjnej dorosłych oraz o edukacji zdrowotnej młodych dorosłych pacjentów i ich rodzin. Sporządził: Piotr Błaszczak