Dzisiaj jest Niedziela 24.09.2017 14:16:51
Oddział Lubelski PTK
 
Katedra i Klinika Kardiologii SPSK 4
ul. Jaczewskiego 8
20-950 Lublin
Tel.: 81/ 724.41.51
Fax: 81/ 724.41.51
e-mail: piotr.wacinski@umlub.edu.plPrzewodniczący:Dr hab. n. med. Piotr J. Waciński
Przewodniczący-Elekt:Dr hab. n. med. Tomasz Zapolski
Poprzedni Przewodniczący:Prof. dr hab. n. med. Jarosław Wójcik
Sekretarz:Dr n. med. Maciej Wójcik
Skarbnik:Dr n. med. Wojciech Brzozowski
 
Członkowie:Dr n. med. Jacek Gniot
Dr n. med. Anna Jankowska
Dr n. med. Jarosław Szponar
 
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wysokiński
Dr. hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
Prof. dr. hab. n. med. Janusz Stążka
 
 
Adres strony internetowej Oddziału:www.ptk.lublin.pl