Dzisiaj jest Niedziela 04.10.2015 21:33:13
Oddział Warszawski PTK
 
W województwie mazowieckim w 2013 roku:

  • Leczenie OZW - 14410
  • 0000w tym: koronarografie - 12175
    000000000 PTCA - 8606
  • Angioplastyki wieńcowe - 14999
  • Stymulatory (bez CRT) - 5303
  • ICD - 1162
  • CRT - 541
  • Ablacje - 2274
  • Przeszczepy serca - 32
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGOSekretariat Warszawskiego Oddziału PTK
Pani Edyta Lesiak
tel.: 22 38 94 703 (od 07.30 do. 15.00)
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ
ul. Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
e-mail: warszawski.ptk@gmail.com

Adres Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTK
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa,
Tel.: 22 34 34 483
Fax: 22 34 34 522
e-mail: tzielinski@ikard.pl


Przewodniczący:Prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński
Przewodniczący-Elekt:Dr hab. med. Rafał Dąbrowski
Poprzedni Przewodniczący:Dr hab. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK
Sekretarz / Skarbnik:Dr n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek
 
Członkowie:Dr hab. med. Barbara Lubiszewska, prof. nadzw. IK
Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Dr n. med. Renata Główczyńska
Dr n. med. Aleksander Maciąg
Dr n. med. Sebastian Szmit
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:Dr n. med. Jerzy Rekosz
Dr n. med. Piotr Kołodziej
Dr n. med. Joanna Wiśniewska
 
 
Strona Oddziału:www.ptkardio.pl/Oddzial_Warszawski_PTK-82