Dzisiaj jest Piątek 23.08.2019 16:10:19
Prof. dr hab.n.med. Michal Tendera
Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i American College of Cardiology, urodzony 29 czerwca 1948r. w Katowicach, żonaty, dwoje dzieci.
OBECNE STANOWISKO i ADRES

Kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, Polska

EDUKACJA (W TYM SZKOLENIA ZAGRANICZNE)

Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Polska (z wyróżnieniem): 1966-1972

Nadanie tytyłu profesora:1991

Staże zagraniczne:
Vanderbilt University - St Thomas Hospital, Nashville, USA –
(uczestnictwo w badanicach klinicznych - 18 miesięcy) 1982 - 1983

STANOWISKA W EUROPEJSKIM TOWARZYSTWIE KARDIOLOGICZNYM, GRUPACH ROBOCZYCH I INNYCH ORGANIZACJACH

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) 1976 -

Członek „Nucleus”, Grupa Robocza Chorób Osierdzia i Miokardium 1998 -

Przewodniczący, Podkomisja Internetowa 1996 – 1998

Przewodniczący, Komisja Internetowa 1998 – 2000

Członek Rady Zarządu ESC 1998 – 2000

Skarbnik ESC Zarząd ESC 2000 – 2001

Przewodniczący, Podkomisja Programów Edukacyjnych 2000 – 2002

Sekretarz/Skarbnik, Zarząd ESC 2001 – 2002

Prezydent-Elekt ESC 2002 – 2004

Prezydent ESC 2004 -

Polskie Towarzystwo Kradiologiczne

Prezes , Zarząd Główny 1995 - 1998

RADY REDAKCYJNE

Członek Rady Redakcyjnej, Kardiologia Polska (1989 -); Członek Rady Redakcyjnej, Nadciśnienie Tętnicze (1998 -); Członek Rady Redakcyjnej, CVD Prevention (1998 – 2001); Członek Rady Redakcyjnej, European Heart Journal (1998-); Członek Rady Redakcyjnej, American Journal of Cardiovascular Drugs (2001 –); Recenzent, Dialogues in CV Medicine (2002-); Członek Rady Naukowej, Hellenic Heart Journal (2003 -); Członek Rady Naukowej, Turkish Archives of CV Medicine (2003 -)

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Członek ESC (Fellow of ESC - 1991); Członek American College of Cardiology (Fellow of ACC - 1991); Rumuńskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (1994); Chorwackie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2000); Czeskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2001); Francuskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2003); Węgierskie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2003); Słowackie Towarzystwo Kardiologiczne, Członkostwo Honorowe (2003)

WAŻENIEJSZE (MIĘDZYNARODOWE) PUBLIKACJE (CAŁKOWITA LICZBA PUBLIKACJI (PUBMED))

140 publikacji indeksowanych pismach
1. Rouleau JL, Roecker EB, Tendera M, Mohacsi P, Krum H, Katus HA, Fowler MB, Coats AJ, Castaigne A, Scherhag A, Holcslaw TL, Packer M; Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study. Influence of pretreatment systolic blood pressure on the effect of carvedilol in patients with severe chronic heart failure: the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) study. J Am Coll Cardiol. 2004 Apr 21;43(8):1423-9.
2. Tendera M, Kozakiewicz K, Bartnik M, Malecka-Tendera E; Prevalence of main risk factors for ischemic heart disease in a cohort of 41,972 participants from Southern Poland Epidemiological Survey; Wiad Lek. 2001;54(5-6):292-304.
3. Packer M, Coats AJ, Fowler MB, Katus HA, Krum H, Mohacsi P, Rouleau JL, Tendera M, Castaigne A, Roecker EB, Schultz MK, DeMets DL; Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study; Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure; N Engl J Med. 2001 May 31;344(22):1651-8.
4. Kiesz RS, Buszman P, Martin JL, Deutsch E, Rozek MM, Gaszewska E, Rewicki M, Seweryniak P, Kosmider M, Tendera M; Local delivery of enoxaparin to decrease restenosis after stenting: results of initial multicenter trial: Polish-American Local Lovenox NIR Assessment study (The POLONIA study). Circulation. 2001 Jan 2;103(1):26-31.
5. Tendera M, Polonski L, Kozielska E; Left ventricular end-diastolic pressure-volume relationships in hypertrophic cardiomyopathy. Changes induced by verapamil. Chest. 1983 Jul;84(1):54-7.
NAJWAŻNIEJSZE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE / KOMITETY ORGANIZACYJNE BADAŃ KLINICZNYCH
Główne zainteresowania: Niewydolność serca, Kardiologia interwencyjna, Chroba niedokrwienna serca, Kardiomiopatia przerostowa

Komitety organizacyjne:

COPERNICUS, ASSENT-2, ASSENT-3, CAPTORS II, POLONIA, PEP-CHF, SPICE