Dzisiaj jest Niedziela 26.05.2019 05:52:31
Sekcja Niewydolności Serca
 

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM
Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Tel.: 12/ 614.22.18
Fax: 12/ 614.22.19
e-mail: gacekinfo@gmail.com
 
Przewodniczący:Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski prof. nadzw. UJ
Przewodniczący-Elekt:Dr hab. n. med. Przemysław Leszek prof. nadzw. IK
Poprzedni Przewodniczący:Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Sekretarz:Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
Skarbnik:Dr hab. n. med. Izabella Uchmanowicz prof. nadzw.
 
Członkowie:Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
Dr n. med. Robert Zymliński
 
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
 
Adres strony internetowej Sekcji: www.niewydolnosc-serca.pl