Dzisiaj jest Poniedziałek 21.05.2018 09:12:43
Sesje Naukowe
 
Sesja "Klubu 30" PTK podczas konferencji "Kardiologia Prewencyjna 2015" w Krakowie w dniu 21.11.2015 r.
Sesje sekcji Klubu 30 PTK podczas Kongresu PTK we Wrocławiu:

Sesja sekcji Klubu 30 PTK w dn.26.09.2013 w godzinach 11-12:30
Session of the PCS “Club 30” Working Group
„Kwiat mego sekretu”, czyli wyzwania diagnostyki pacjentów z niewydolnością serca
“The Flower of My Secret”: Challenges in the diagnosis of patients with heart failure


Sesja „Klubu 30” PTK w dn. 28.09.2013 w godzinach 11-12:30
'Best from Amsterdam 2013'

Serdecznie zapraszamy!


Sesje Naukowe Klubu 30 w ramach Kongresów PTK

 2012

Sesja Klubu 30 PTK podczas Konferencji Sekcji Niewydolności Serca w Zabrzu 2.6.2012


Sesja Klubu 30 PTK podczas Wiosennej Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK - POLSTIM 2012 - Kołobrzeg, 31.05.2012

16:30-18:00
SESJA KLUBU 30
CO MI SPRAWIŁO NAJWIĘKSZĄ TRUDNOŚĆ W ABLACJI AVNRT, WPW, VT-RVOT, VT?
Przewodniczący: M. Grabowski, A. Lubiński, S. Stec

AVNRT - S. Nowak
WPW - S. Budrejko
VT, VES RVOT - R. Kiedrowicz
FlA - B. Binkowski
Panel dyskusyjny - F. Walczak, A. Fuglewicz, M. Waśniewski


Sesja Klubu 30 PTK podczas Konferencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Kościelisku
29.02-3.03.2012

Niby tak samo, a jednak inaczej… czyli zaburzenia rytmu serca w nietypowych sytuacjach klinicznych

Przewodniczący:
Dr hab. med. Iwona Cygankiewicz, Dr hab. Med. Łukasz Chrzanowski

1. Barbara Uznańska, Łódź –Obturacyjny bezdech podczas snu czynnikiem ryzyka zaburzeń rytmu serca? (20 minut)

2. Anna Kozieradzka, Białystok –Kobieta ciężarna z kołataniami serca – trudności diagnostyczne i terapeutyczne (20 minut)

3. Michał Ciurzyński, Warszawa – Zaburzenia rytmu serca w kalejdoskopie chorób tkanki łącznej (20 minut)

4. Renata Główczyńska, Warszawa – Najczęstsze zaburzenia rytmu w rzadkich chorobach spichrzeniowych (20 minut)

Dyskusja


 2011


IV Konferencja Naukowa Sekcji Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. „Kardiologia prewencyjna 2011 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, 18-19 listopada 2011 roku w Krakowie

19.11.2011 - Sobota, godz. 9.00 - 10.30
Sesja Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: „Kontrowersje
w kardiologii prewencyjnej”
Przewodniczący: Marcin Grabowski, Ewa Jankowska

1. Łukasz Chrzanowski – Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w codziennej praktyce: czy techniki obrazowe wpływają na decyzje kliniczne?

2. Marcin Grabowski – Bezobjawowa blaszka miażdżycowa: jak postępować?

3. Renata Główczyńska – Lipidogram:
na czczo, po posiłku … a może test obciążenia lipidami?

4. Ewa Jankowska – Hormonalna terapia zastępcza u mężczyzn a układ krążenia - czy już czas na interwencję?

XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wrocław, 6-8 październka 2011r.
 2010

 2009

Maski występują nie tylko w teatrze: rozpoznanie wstępne czasem nie pokrywa się z końcowym

Prof. Krzysztof J. Filipiak – Prezes Klubu 30 Dr med. Łukasz Chrzanowski – Prezes-Elekt Klubu 30

Przypadek nr 1

Zawał, zator czy POChP przyczyną dolegliwości u pacjenta z niedawno przebytym udarem mózgu ?
Doc. Piotr Jankowski CM UJ Kraków – 12 min

Przypadek nr 2

26-letni mężczyzna bez czynników choroby wieńcowej z masywną skrzepliną w pniu lewej tętnicy wieńcowej - czarny sen kardiologa interwencyjnego
Dr med. Marek Koziński CM UMK Bydgoszcz – 12 min

Przypadek nr 3

Chory z rakiem przełyku i z uniesieniem odcinka ST w EKG
Dr med. Radosław Piątkowski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM – 12 min

Przypadek nr 4

U podłoża choroby wieńcowej nie zawsze leży miażdżyca – 39 letnia pacjentka z 2-miesięcznym wywiadem stenokardii w III klasie wg CCS
Dr med. Radosław Kręcki Klinika Kardiologii UM w Łodzi – 12 min

Przypadek nr 5

Zasłabnięcia z pełną utratą przytomności u 28-letniej kobiety ciężarnej
Dr Marta Kamińska Klinika Kardiologii UM w Białymstoku – 12 min

5-muinutowa dyskusja po każdym przypadku – loża komentatorów
Doc. Katarzyna Mizia-Stec – Katowice
Prof. Dariusz Kozłowski – Gdańsk
Dr med. Przemysław Mitkowski - Poznań
Dr med. Michał Plewka – Łódź


Sesja dydaktyczna – zamykająca kongres PTK

Best from Barcelona 2009

Prof. Andrzej Rynkiewicz – Prezes PTK
Prof. Roman Ochotny – Komitet Organizacyjny Kongresu
Prof. Krzysztof J. Filipiak – Prezes Klubu 30

Kardiologia eksperymentalna, genetyka, markery biochemiczne
Doc. Marcin Gruchała – Gdańsk – 8 min

Kardiologia prewencyjna i hipertensjologia
Doc. Piotr Jankowski – Kraków – 8 min

Choroba wieńcowa Doc. Katarzyna Mizia-Stec – Katowice – 8 min

Niewydolność serca i kardiomiopatie
Doc. Ewa Jankowska – Wrocław – 8 min

Ostre stany kardiologiczne
Dr med. Marcin Grabowski – Warszawa – 8 min

Kardiologia inwazyjna
Dr med. Tomasz Rakowski – Kraków – 8 min

Krążenie płucne
Dr med. Marcin Kurzyna – Warszawa – 8 min

Nieinwazyjne techniki obrazowania
Dr med. Łukasz Chrzanowski – Łódź – 8 min

Elektrostymulacja, ICD, nagły zgon sercowy
Dr med. Przemysław Mitkowski – Poznań – 8 min

Elektrofizjologia i zaburzenia rytmu serca
Dr med. Radosław Lenarczyk – Zabrze - 8 min

Wady serca
Doc. Tomasz Hryniewicki – Warszawa – 8 min

 2008


Najciekawsze EKG, jakie widziałem … i co było dalej …

Przewodniczą:
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa), Łukasz Chrzanowski (Łódź)

Przypadek nr 1 - Ewa A. Jankowska (Wrocław)

Przypadek nr 2 - Filip Szymański (Warszawa)

Przypadek nr 3 - Tomasz Rudziński (Łódź)

Przypadek nr 4 - Tomasz Rakowski (Kraków)

Przypadek nr 5 - Marcin Gruchała (Gdańsk)

Loża komentatorów:
Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska (Kraków)
Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Dariusz Kozłowski (Gdańsk)
Przemysław Mitkowski (Poznań)

Best from ESC Munich 2008

Przewodniczący/Chairpersons
Andrzej Rynkiewicz (Gdańsk), Romuald Ochotny (Poznań), Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)

Kardiologia eksperymentalna, genetyka, markery biochemiczne
Experimental cardiology, genetics, biochemical markers
M. Gruchała (Gdańsk)

Prewencja i czynniki ryzyka
Prevention and risk factors
P. Jankowski (Kraków)

Choroba wieńcowa
Coronary artery disease
K. Mizia-Stec (Katowice)

Niewydolność serca i kardiomiopatie
Heart failure and cardiomyopathies
E. Jankowska (Wrocław)

Kardiologia inwazyjna
Invasive cardiology
A. Dziewierz (Kraków)
Nieinwazyjne techniki obrazowania
Noninvasive imaging techniques
Ł. Chrzanowski (Łódź)

Elektrostymulacja, ICD, nagły zgon sercowy
Cardiac pacing, ICD, sudden cardiac death
P. Mitkowski (Poznań)

Elektrofizjologia i zaburzenia rytmu serca
Electrophysiology and arrhythmias
E. Koźluk (Warszawa)

Wady serca W286
Valvular heart disease
T. Hryniewiecki (Warszawa)

  2007


Sesja Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sesja typu FOCUS
Czas trwania sesji 90 min
Przewodniczący:
dr n. med. Michał Plewka (Łódź),
dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)


Intensywna opieka kardiologiczna - mój najtrudniejszy dyżur …

Prezentacja przypadków klinicznych

1. Przypadek 1. dr n. med. Anna Kabłak-Ziembicka (Kraków) 14 min + 4 min dyskusji
2. Przypadek 2. dr n. med. Wojciech Wojakowski (Katowice) 14 min + 4 min
3. Przypadek 3. dr n. med. Anna Tomaszuk–Kazberuk (Białystok) 14 min + 4 min
4. Przypadek 4. dr n. med. Michał Ciurzyński (Warszawa) 14 min + 4 min
5. Przypadek 5. dr n. med. Joanna Wilczyńska (Warszawa) 14 min + 4 min

Komentatorzy:
dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
dr n med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)


X Międzynarodowy Kongres PTK - Gdynia 2006

SESJA “KLUBU 30”/SESSION OF “30 CLUB”
Kołatanie serca niejedno ma imię... Palpitation has many names...

Przewodniczący/Chairpersons
M. Plewka (Łódź), K. J. Filipiak (Warszawa)

8.30 Kołatanie serca i powikłany zawał mięśnia sercowego — standard, czy coś wyjątkowego?
Palpitation and complicated myocardial infarction — standard or something exceptional?
K. Mizia-Stec (Katowice)

8.45 Kołatanie serca u pacjenta leczonego przewlekle propafenonem
Palpitation in patients chronically administered propafenone
M. Grabowski (Warszawa)

9.00 Banalne (?) kołatanie serca na niebanalnym podłożu
Trivial (?) palpitation on remarkable grounds
Ł. Chrzanowski (Łódź)

9.15 Przez żołądek do serca... — zaburzenia połykania i kołatanie serca
The way to the heart through the stomach… — disorders of swallowing and palpitation
S. Stec (Warszawa)

9.30 Tajemnicze kołatania serca z utratami przytomności — ograniczenie dostępnych metod diagnostycznych
Mysterious palpitations and loss of consciousness — limitations of the available diagnostic tools
R. Główczyńska (Warszawa)

9.45 Panel komentatorów
Panel discussion including commentators
D. Kozłowski (Gdańsk), M. Kurpesa (Łódź), M. Kuch (Warszawa), E. Koźluk (Warszawa), W. Wąsek (Warszawa)


IX Międzynarodowy Kongres PTK - Katowice 15-18.09.2005
Ostre zespoły wieńcowe- na przekór podręcznikom

Przewodniczący: Michał Plewka / Krzysztof J. Filipiak

Przypadek 1. Zespół „balotującego koniuszka”- nowa jednostka chorobowa czy inna forma ostrego zespołu wieńcowego.
Marcin Grabowski/Warszawa 10 min.

Przypadek 2. Ostry-łagodny-przewlekły-powikłany zespół wieńcowy.
Łukasz Chrzanowski/Łódź 10 min.

Przypadek 3. Chory niskiego ryzyka…
Wojciech Wąsek/ Warszawa 10 min.

Przypadek 4. Zapalenie mięśnia sercowego czy zawał serca?
Zenon Huczek/ Warszawa 10 min.

Przypadek 5. Ostry zespół… ale czy wieńcowy?
Karol Kamiński/ Białystok 10 min

Po każdej prezentacji dyskusja w panelu komentatorów: Jarosław Drożdż (Łódź), Wojciech Kosmala (Wrocław), Edward Koźluk (Warszawa), Jacek Kubica (Bydgoszcz), Małgorzata Kurpesa (Łódź)


VIII Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres PTK - Warszawa 15-18.09.2004
Moja najtrudniejsza decyzja kliniczna - wyznania kardiologów inwazyjnych

Przewodniczący : J.D. Kasprzak, M. Plewka, W. Wąsek
Komentatorzy / Commentators: M. Demkow, D. Dudek, R. Gil, J. Jodkowski, JZ. Peruga

 - Dyssekcja pnia z „happy endem”. M. Plewka
 - Co zrobić ze zgubionym stentem w pniu lewej tętnicy wieńcowej? M. Ciszewski
 - Koronarografia - rutynowe badanie? A może... M. Kidawa
 - Angioplastyka - trudny zabieg, trudne sytuacje. P. Mitkowski
 - Dlaczego boimy się skrzeplin? W. Wąsek
 - Niespodziewane problemy - nietypowe sytuacje. J. Matysek


VII Międzynarodowy Kongres PTK Trójmiasto 11.09.2003:
Badanie echo, którego nigdy nie zapomnę - praktyczne zastosowanie nowych technik echokardiograficznych.

Przewodniczący: dr n. med. Wojciech Wąsek, dr n. med. M. Plewka

Komentatorzy: dr hab. med. Jarosław Drożdż, dr n. med. Bohdan Firek, dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, dr n. med. Robert Olszewski

 - Wojciech Wąsek (Warszawa): Płyn po leczeniu fibrynolitycznym - zastosowanie echokardiografii kontrastowej

 - Michał Plewka (Łódź): Ciało obce w sercu - zastosowanie echokardiografii trójwymiarowej

 - Bożena Stobierska-Dzierżek, Karina Wierzbowska (Łódź): Wrodzone zwężenie pnia LTW – rozpoznanie w TTE

 - Michał Ciurzyński (Warszawa): Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku u pacjenta z ostrą zatorowością płucną - dylematy terapeutyczne

 - Wojciech Kosmala (Wrocław): Tkankowa echokardiografia dopplerowska w rozpoznawaniu niedokrwienia mięsnia sercowego w czasie próby dobutaminowej

 - Edward Koźluk (Warszawa): Co robię, gdy standardowe ekg to za mało?

 - Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska (Kraków): Nietypowe zapalenie wsierdzia

 - Piotr Szymański (Warszawa): Kardiomiopatia rozstrzeniowa i blok lewej odnogi: co widac w badaniu klasycznym?


KOMENTARZ
 W roku ubiegłym interaktywna sesja Klubu poświęcona różnicowaniu częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS spotkała się z dużym zainteresowaniem (ponad 200 lekarzy uczestniczyło w sesji), co ośmieliło nas do kontynuowania sesji klubowych poświęconych każdorazowo innym metodom diagnostycznym w kardiologii. Podobnie jak w roku ubiegłym sesja Klubu miała charakter interaktywny („how-to-session”) – tym razem została poświęcona nowym technikom echokardiograficznym. Pomysł zrodził się z powodu prezentowanego częstokroć w trakcie spotkań klinicznych poglądu, że nowe techniki echokardiograficzne nie rozszerzają mocy diagnostycznej echokardiografii klasycznej (obrazowanie 2D + podstawowe techniki dopplerowskie – PW,CW,CD) a ich zastosowanie ma charakter „rozrywki intelektualnej” dla badającego i stanowi jedynie wdzięczne pola poszukiwań badawczych. Dlatego wydawało nam się uzasadnione, aby lekarze stosujący nowe techniki echo w ramach prowadzonych przez siebie prac naukowych mogli przedstawić konkretne przypadki z życia klinicznego, w których klasyczne badanie echokardiograficzne pozostawiło niedosyt diagnostyczny, a zastosowanie nowych technik pomogło ukazać nieznany, istotny klinicznie aspekt choroby. Sesja została oparta o prezentacje badań echokardiograficznych przeprowadzonych z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowych metod echokardiograficznych u tych samych chorych. w szczególnie trudnych sytuacjach klinicznych. Dla poprawy widowiskowości naszego spotkania prosiliśmy prezenterów o prezentację przypadków będących „horrorami echokardiograficznymi”. Z tego powodu temat wystąpienia Kariny Wierzbowskiej został zmieniony na „Wrodzone zwężenie pnia LTW – rozpoznanie w TTE” – fascynującą historię o projekcjach przymostkowych odkrywających tajemnice znane do tej pory jedynie kardiologom interwencjnym.

 Każda prezentacja była komentowana przez zaproszonych ekspertów (członków Klubu 30). Udział publiczności był imponujący. Praktycznie każda prezentacja skomentowana przez ekspertów była dalej spontanicznie dyskutowana przez uczestników sesji. Jesteśmy szczerze wdzięczni za tak liczny i ożywiony udział w naszych spotkaniach – co skłania nas do kontynuowania organizacji sesji Klubu 30 w trakcie Kongresów PTK w podobnej formie.

Wojtek Wąsek


VI Międzynarodowy Kongres PTK Poznań 19.09.2002:
Tajemnice ekg - częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS.

Przewodniczący: dr n. med. Wojciech Wąsek, dr n. med. M. Plewka

 - Edward Koźluk (Warszawa): Algorytmy różnicowe częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS.

 - Dariusz Kozłowski (Gdańsk), Edward Koźluk (Warszawa), Andrzej Stanke (Gdansk): Analiza zapisów ekg - debata z udziałem publiczności.

 - Edward Koźluk (Warszawa): Co robię, gdy standardowe ekg to za mało?


KOMENTARZ

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu młodych lekarzy akcentujących potrzeby edukacyjne, Zarząd Klubu postanowił zorganizować w tym roku pierwszą z serii sesji mających na celu kształcenie praktycznych umiejętności. Począwszy od tego roku sesje Klubu będą miały charakter interaktywny („how-to-sessions”). Postanowiliśmy aby nasze spotkania poświęcić kolejnym metodom diagnostycznym. W tym roku sesja dotyczyła elektrokardiografii.

 Na przeciw siebie stanęli Andrzej (Mocny) Stanke i Edwardo (Nieposkromiony) Koźluk, a bystrym okiem śledził ich zmagania Darek Kozłowski. Sprawa dotyczyła potrzebnej klinicznie umiejętności, jaką jest różnicowanie częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS. Bardzo liczyliśmy na udział licznej publiczności. Przed sesją gorąco zapraszaliśmy drogą mailową do udziału w naszej sesji, traktując udział publiczności jako kluczowy dla dobrej nauki i zabawy. Ku naszej radości sala była wypełniona po brzegi a organizatorzy zostali zmuszeni do przyniesienia dodatkowo kilkudziesięciu krzeseł. Bardzo klarowne, rzekłbym - natchnione prezentacje naszych ekspertów spodobały się publiczności. Zmagania interpretacyjne toczyły się głównie pomiędzy prezenterami, ale reakcje publiczności w trakcie spotkania świadczyły o tym, że zamierzony edukacyjny i inspirujący charakter spotkania został zrealizowany. Po spotkaniu usłyszeliśmy od wielu uczestników pochlebne opinie i zachętę do dalszych spotkań organizowanych w tym duchu – co niewątpliwie uczynimy!

Wojtek Wąsek


V Międzynarodowy Kongres PTK Warszawa 29.09.2001: Stratyfikacja ryzyka u pacjentów po zawale serca - perspektywy XXI wieku.

Przewodniczący: dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak, dr hab. med. M. Kuch

 - Marcin Szulc (Warszawa): Rola echokardiografii w stratyfikacji postępowania z chorym po zawale serca.

 - Przemysław Guzik (Poznań): Turbulencja rytmu zatokowego serca - nowy wskaźnik elektrokardiograficzny u pacjentów po zawale serca.

 - Wojciech Kosmala (Wrocław): Rola wskaźników neurohormonalnych oraz cytokin.

 - Dariusz Dudek (Kraków): Czy postępowanie inwazyjne jest konieczne u każdego chorego po zawale serca?


IV Międzynarodowy Kongres PTK Wrocław 28.09.2000:
Nadciśnienie tętnicze A.D .2000

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

 - Leszek Bryniarski i Marek Rajzer (Kraków): Zaburzenia podatności naczyń obwodowych i zaburzenia krążenia wieńcowego w patofizjologii nadciśnienia tętniczego

 - Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk): Nowe aspekty patogenetyczne: układ adrenergiczny i czynniki genetyczne

 - Tomasz Grodzicki (Kraków): Nadciśnienie u ludzi w wieku podeszłym - ograniczenia dużych badań klinicznych

 - Andrzej Januszewicz (Warszawa): Farmakoterapia nadciśnienia w roku 2000


III Międzynarodowy Kongres PTK Warszawa 16.09.1999:
Nowe kierunki postępowania w ostrych stanach kardiologicznych

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Siminiak, dr hab. Piotr Pruszczyk

 - Tomasz Siminiak (Poznań): Nowe kierunki modyfikacji odczynu zapalnego oraz prewencji restenozy w kardiologii interwencyjnej.

 - Marek Kuch (Warszawa): Postępy farmakoterapii ostrego zawału serca.

 - Jan Z. Peruga (Łódź): Ostry zawał serca: postępowanie inwazyjne czy nieinwazyjne?

 - Piotr Pruszczyk (Warszawa): Zatorowość płucna: praktyczny algorytm postępowania w polskim szpitalu A.D. '99.


II Międzynarodowy Kongres PTK Katowice 1998:
Ocena chorego z niewyjaśnionymi utratami przytomności

Przewodniczący: dr Stefan Karczmarewicz, dr Andrzej Stanke

 - Stefan Karczmarewicz (Warszawa): Tilt test - czy rzeczywiście przydatny?

 - Małgorzata Kurpesa (Łódź): Badanie holterowskie- nowe spojrzenie na "starą" metodę.

 - Mariusz Pytkowski (Warszawa): Dyspersja potencjału czynnościowego - ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego.

 - Andrzej Stanke (Gdańsk): Badanie elektrofizjologiczne poszukiwanie zaburzeń rytmu lub przewodzenia.


I Międzynarodowy Kongres PTK Warszawa 1997:
Niewydolność serca - próba wyodrębnienia i leczenia chorych z wysokim ryzykiem nagłego zgonu.

Przewodniczący: dr Zofia Bilińska , dr Tomasz Zdrojewski

 - Piotr Ponikowski (Wrocław): Jak wyselekcjonować chorych z zaawansowaną niewydolnością krążenia obarczonych wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego.

 - Tomasz Waszyrowski (Łódź): Patogeneza zaburzeń rytmu w niewydolności serca i czynniki ryzyka nagłego zgonu.

 - Paweł Buszman (Katowice): Przezskórna rewaskularyzacja mięśnia serca u chorych z niską LVEF


59 Kongres PTK Warszawa 1996:
Nowe kierunki echokardiografii.

Przewodniczący: dr Tomasz Pasierski, dr Jacek Kubica.

 - Jarosław Drożdż (Łódź): Zastosowanie kliniczne tkankowej echokardiografii dopplerowskiej

 - Jarosław D. Kasprzak (Łódź): Echokardiografia trójwymiarowa

 - Ludwik Firek (Warszawa): Echokardiografia obciążeniowa - alternatywa czy uzupełnienie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w diagnostyce choroby wieńcowej?

 - Robert Gil (Szczecin): Czy śródnaczyniowe badanie dopplerowskie zastąpi ilościowa angiografię w kwalifikacji i ocenie wyników przezskórnej rewaskularyzacji?