Dzisiaj jest Poniedziałek 21.05.2018 09:12:06
Spotkania
 
2017
Spotkanie wiosenne Klubu 30
29.04-1.05 2017 w Hotelu Mistral w Gniewinie koło Gdyni.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Michałem Matuszakiem (michal.matuszak@casusbtl.pl) do dnia 17.03.2017.

2016
Spotkanie wiosenne Klubu 30 - 1-3.05.2016 Opalenica koło Poznania
kontakt: michal.matuszak@casusbtl.pl
Zapraszamy!

2015
Spotkanie wiosenne Klubu 30 - 12-14.06.2015 Krynica Zdrój
Spotkanie podczas Kongresu ESC w Londynie 29.08-2.09.2015
Spotkanie podczas Międzynarodowego Kongresu PTK we Wrocławiu 1-3.10.2015

2014
Spotkanie wiosenne Klubu 30
Barcelona, ESC Congress, 30.08.2014-03.09.2014
Międzynarodowy Kongres PTK

2013
Karpacz 31.05-2.06.2013
Amsterdam 2.09.2013
Wrocław 27.09.2013

2012
Białowieża 1.05-3.05.2012
Monachium 28.08.2012
Poznań 21.09.2012

2011
Rowy 29.04-01.05.2011
Paryż 30.08.2011
Wrocław 07.10.2011

2010
Poznań 23-25.09.2010
Sztokholm 30.08.2010
Ustroń 30.04-2.05.2010

2009
Poznań 24.09.2009
Barcelona 31.08.2009
Sopot 11-13.06.2009

2008
Kazimierz Dolny nad Wisłą 11-13.06.2008
Monachium 01.09.2008
Poznań 26.09.2008
Fotomigawki ze spotkań Klubu 30 w 2008 roku

2007
Mikołajki 4-6.05.2007
Wiedeń 03.09.2007
Wrocław 20.09.2007
Sprawozdanie ze spotkania Klubu 30 w Mikołajkach

2006
Zawiercie 5-7.05.2006
Barcelona 4.09.2006
Gdańsk 21.09.2006

2005
Podklasztorze 28-30.04.2005
Sztokholm 5.09.2005
Katowice 23.09.2005

2004
Wisła 2004
Monachium 30.08.2004
Warszawa 16.09.2004

2003
Gniew 28-30.04.2003
Wiedeń 1.09.2003
Sopot 11.09.2003

2002
Jurata 29.04-1.05.2002
Berlin 2.09.2002
Poznań 09.2002

2001
Tuczno k/Piły 11-12.05.2001
Sztokholm 2.09.2001
Warszawa 27.09.2001

2000
Cedzyna k/Kielc 7-8.04.2000
Amsterdam 26.08.2000
Wrocław 28.09.2000

1999
Kielce 29.05.1999
Barcelona 29.09.1999
Warszawa 16.09.1999

1998
Sopot 16.05.1997
Sztokholm 08.1997
Wiedeń 08.1998
Katowice 5.09.1998

1996
Zakopane 27.03.1996
Birmingham 08.1996
Warszawa 4.09.1996

1995
Zakopane 4-5.04.1995
Amsterdam 08.1995
Warszawa 30.08.1995

1994
Poznań 16.09.1994

Spotkania odbywały się dzięki pomocy firm farmaceutycznych:
Astra, Bayer, BMS, Knoll, MSD, Parke-Davis, Pfizer, Polpharma, Servier.


Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ma już 10 lat.

 W górskiej scenerii, u źródeł Wisły, odbyło się wiosenne spotkanie Klubu 30. Nie było to jednak „kolejne” spotkanie. W tym roku nasze spotkanie miało szczególny charakter, a były ku temu trzy powody.

 Przede wszystkim, zgodnie z tradycją, było to święto członków, którzy w zeszłym roku akademickim wstąpili do Klubu. Mieliśmy okazję zapoznać się z naukowymi fascynacjami naszych kolegów, którzy jak co roku prezentowali własne prace i mówili o swoich planach naukowych. O znaczeniu ich dokonań świadczy najlepiej fakt, że publikacje w Circulation czy też JACC, nie są już wyjątkiem zdarzającym się raz na kilka lat. Dla przykładu, w zeszłym roku akademickim, z grona siedmiorga nowych członków Klubu, dwóch opublikowało wyniki swoich badań w Circulation. Seniorowie Klubu, którzy przybyli na spotkanie nie kryli uznania dla zaawansowania naukowego młodszych kolegów. Krzepiąca jest również współczesna tendencja wśród członków Klubu do przenoszenia nowatorskiego, a jednocześnie dojrzałego warsztatu naukowego nabytego w trakcie staży w renomowanych ośrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych na grunt polski. Kontynuacja badań zapoczątkowanych za granicą, z wykorzystaniem własnych, oryginalnych pomysłów naukowych jest zjawiskiem odwrotnym do tak rozpowszechnionego i niepokojącego „drenażu polskich mózgów”. Nasze tegoroczne wiosenne spotkanie zaowocowało powstaniem planów dotyczących współpracy przy realizacji wspólnych projektów, jak również inicjatywą organizacji raz w roku warsztatowych spotkań Klubu, w trakcie których dopracowywane byłyby (w drodze ukierunkowanych, merytorycznych dyskusji) protokoły planowanych wspólnych badań. Pierwszym zwiastunem takich spotkań była ożywiona dyskusja nad założeniami wieloośrodkowego badania „2ABS”, które zostało opracowane i będzie realizowane przez Klub pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 Drugim, ważnym punktem wiosennego spotkania były wybory nowego Zarządu Klubu. Każde wybory to szansa na lepsze, sprawiedliwe „rządy”. Podarowana przez demokrację szansa została wykorzystana. Niewątpliwie stało przed nami trudne zadanie wybierania pośród godnych i równorzędnych kandydatur. Przewodniczącym Klubu został Michał Plewka, Zastępcą Przewodniczącego Klubu - Krzysztof Filipiak, a Sekretarzem Klubu - Tomasz Guzik. Wybór cieszył wyborców i uskrzydlił wybranych. Pierwsze deklaracje powyborcze utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że perspektywy dalszego rozwoju Klubu przybrały formę konkretnych zamierzeń. Ale przywilej ich prezentacji pozostawiamy Nowemu Zarządowi, a zainteresowanych odsyłam na naszą stronę internetową.

 Niewątpliwie wyjątkowym powodem naszego wiosennego spotkania była chęć uczczenia dziesiątej rocznicy powstania Klubu 30. Honorowymi gośćmi spotkania byli Pan Prof. Leszek Ceremużyński – pomysłodawca i twórca Klubu oraz Pan Prof. Krzysztof Narkiewicz – pierwszy Przewodniczący Klubu (autor największej liczby publikacji w Circulation spośród polskich autorów). Podsumowanie dokonań pierwszej dekady działalności Klubu odbyło się z dala od światła dnia, w półmrocznej, oświetlonej blaskiem świec jaskini, przy dźwiękach góralskiego kwintetu. Obchody rocznicy rozpoczęliśmy od sprawdzianu stopnia degradacji sprawności fizycznej klubowiczów w okresie dziesięcioletniej obserwacji. Służył temu test dotrzymania kroku „prawdziwemu góralowi z gór”, w trakcie wielozwrotkowego „zbójnickiego”. To co pozostało z naszej formy stanowiło przedmiot niezwykłej uciechy dla grona niewiast-klubowiczek, które kierując się instynktem wytrawnych badaczy postanowiły tego testu nie zaliczać. W efekcie twierdziliśmy zgodnie, że wybrana przez nas droga rozwoju, a mianowicie działalność medyczna w warunkach nizinnych, pozostanie nadal naszym aktualnym i jedynie słusznym wyborem. Pozostałości naszego rocznicowego entuzjazmu znalazły upust w partiach wokalnych utrzymanych w tym samym co taniec duchu. Wszystkie nasze aktywności biesiadno-aktorskie znalazły uznanie w oczach „Ojca Klubu 30” Pana Profesora Ceremużyńskiego, który podarował nam gawędę historyczno-naukową przy kieliszku wina, poświęconą korzeniom Klubu i pierwszym klubowiczom. Primum inter pares tej grupy jest niewątpliwie Profesor Krzysztof Narkiewicz. Wystąpienie pierwszego Przewodniczącego Klubu odkryło nieznane dotąd szerszemu gronu okoliczności rodzenia się idei Klubu, jak i zawiłości organizacyjno-metodyczne pierwszych miesięcy jego istnienia. Pan Profesor dostrzegł również potencjalne zagrożenia wynikające z faktu przekształcenia się wiosennych spotkań klubowiczów w formę rodzinną. Ten niepokój znalazł swoje odzwierciedlenie w postaci zredagowanego dekalogu adresowanego do współczesnego, żonatego klubowicza, którego lekturę polecam wszystkim utrudzonym lekarzom, którym bliska jest nastrojowość Monte Pytona (szczególnie polecamy - dostępny na stronie Klubu 30 !).

 W trakcie spotkania zrodził się również pomysł przedstawienia czytelnikom Kardiologii Polskiej losów pierwszych dziesięciu członków Klubu. Ale to już zupełnie inna opowieść, którą przedstawi Państwu Pan Profesor Krzysztof Narkiewicz.

 Korzystając z okazji chciałbym w imieniu członków Klubu 30 wyrazić podziękowanie firmie Polpharma za pomoc finansową i organizacyjną, bez której nasze spotkanie nie mogłoby się odbyć.

Wojciech Wąsek
Spotkanie Klubu 30 w Gniewie, 28-30.IV.2003

 Wiosenne spotkania Klubu 30 wpisały się na stałe w harmonogram aktywności Klubu. Zgodnie z przyjętą zasadą uczestniczymy w nich wraz ze swoimi rodzinami – co najprawdopodobniej przyczynia się do udziału coraz liczniejszej grupy klubowiczów.

W tym roku spotkanie odbyło się w murach zamku w Gniewie w dniach 28.04-30.04.

 Duch szanowanego przez Kociewian i Kociewianki ostatniego Kontura zamku pomagał nam w wypełnieniu tradycyjnej ceremonii przyjmowania do Klubu nowych członków, którzy to dzięki specjalnej oprawie tej uroczystości nie kryli przed nami tajemnic własnego warsztatu badawczego. Nastrój bojowy tłumnie zebranych na dziedzińcu gniewskich rycerzy udzielił się i nam – stąd w gronie klubowym snuliśmy również rozważania strategiczne, co uczynić by tytuł „European Cardiologist” posiadać. Atmosfera kontrolowanego przez tradycję postępu nakazała również rozważania na temat poczynienia reform w Klubie. Stało się jasne, że Klub aby pozycję swoją stale wzmacniać stałych reform i udoskonaleń wymaga. A efektem tych rozważań był projekt znowelizowanego Regulaminu Klubu. Wieczorem, ku lepszemu rzeczy pojmowaniu miodami przednimi tamtejsi rycerze nas podejmowali. Uczta biesiadna na zamku przy muzyce tanecznej rozpoczęta swoją kulminację w trakcie nocnego spaceru z pochodniami po krużgankach zamkowych miała – co dzieci nasze długo z nostalgią wspominać będą.

 Myślę, że powinniśmy życzyć sobie wszyscy więcej takich spotkań, które jednoczą młodych kardiologów i podsycają chęć do dalszej pracy naukowej. Chciałbym wyrazić podziękowanie Pani dyrektor Iwonie Drygas (z firmy Pfizer) za zrozumienie dla idei istnienia Klubu i wymierną pomoc, bez której do takich miłych spotkań dojść by nie mogło.

Wojtek Wąsek


Spotkanie Klubu 30 w Juracie, 29.IV-1.V.2002

 Zgodnie z kultywowaną pieczołowicie tradycją, członkowie Klubu 30 świętowali przyjęcie do swego grona nowych członków w trakcie tegorocznego majowego spotkania klubowego. Tym razem spotkanie miało miejsce w nadmorskiej, budzącej się na wiosnę do życia Juracie. Nieformalne spotkanie Klubu było niezwykle udane. Po raz pierwszy zaproszenia do udziału w spotkaniu wyraźnie sugerowały możliwość przyjazdu całych rodzin. Być może ten właśnie rodzinny charakter spotkania , jak również dobór miejsca sprawił, że na Hel przyjechała ponad połowa wszystkich członków Klubu. Pierwszy dzień wypełniły przyjazne rozważania nad pracami nowych członków Klubu oraz gorące zmagania się nad zawiłościami nieprzyjaznych zapisów EKG. Duch Brugady i Wellensa był niewątpliwie wśród nas obecny. A warsztatowy charakter spotkania stanowił wstęp do zaplanowanej na tegoroczny Kongres PTK sesji Klubu 30, która ma mieć charakter interaktywny i w całości ma być poświęcona właśnie trudnym zapisom EKG. (przy okazji serdecznie zapraszamy do udziału w naszej sesji, w trakcie której każdy będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności praktyczne). Długie wieczorne dyskusje ożywiane przez elementy prewencji pierwotnej zapewne zaowocują wkrótce nowymi pracami realizowanymi wspólnie w różnych klinikach.

 Drugi dzień naszego spotkania obnażył w pełni brak kondycji fizycznej. Przeprowadzony na piaszczystej plaży mecz piłki nożnej (Warszawa kontra reszta Polski) miał wynik trudny do jednoznacznej interpretacji, gdyż w trakcie gry zawodnicy niespodziewanie zmieniali barwy drużyn oraz kierowali się niejednokrotnie do bramek, które przez długi fragment meczu traktowali jako własne. Jednakże wynik był jednoznaczny i wysoce znamienny statystycznie – wygrali lepsi. Jednoznaczny jest również wniosek wynikający z tych zmagań: Klub 30 to nie Klub 20 i nie samą nauką żyć powinniśmy. Dogania nas niestety konieczność modyfikacji stylu życia.

Nowi członkowie „Klubu 30”

dr Karina Wierzbowska - Kl. Kardiologii IMW, Szp. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź.

dr Tomasz Rywik - Klinika Niewydolności Serca, Instytutu Kardiologii, 04-628 Warszawa-Anin ul. Alpejska 42

dr Piotr Musiałek - Kl. Chorób Serca i Naczyń, Inst. Kardiologii CMUJ, KSS im.Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków

dr Tomasz Guzik - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ; Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

6 krótkich informacji dla Klubowiczów, którzy nie mogli przyjechać do Juraty.

 1. Żałujcie i pamiętajcie: kolejna okazja za rok.

 2. Nagroda „Klubu 30” stała się faktem. Nagrodą jest suma 5000,-zł dla pierwszego autora opublikowanej pracy oryginalnej. Nagrodę sponsoruje firma „Pfizer”.

 3. Istnieje potrzeba ponownego uaktualnienia i rozszerzenia informacji zawartych w bazie danych Klubu. Sebastian Stec prześle do Was nowe formularze (drogą mailową oraz faksem). Prosimy wszystkich Klubowiczów (bardzo prosimy) o ich wypełnienie. Będziemy czasami prosić niektórych z Was o pomoc w odnalezieniu zagubionych Klubowiczów.

 4. Za dwa lata będziemy obchodzić 10 rocznicę powstania „Klubu 30”. Z tej okazji chcielibyśmy przygotować opracowanie na temat Klubu. Między innymi dlatego tak ważne jest uaktualnienie bazy danych Klubu.

 5. W trakcie spotkania w Juracie podjęliśmy decyzję o stworzeniu miniaturki odznaki „Klubu 30”. Wszyscy członkowie otrzymają je zapewne do końca sierpnia br. Mamy nadzieję, że miniaturka będzie chętniej noszona przez Klubowiczów w trakcie oficjalnych spotkań PTK. Tym samym spełni się być może pragnienie poprzedniego Zarządu lepszej samoidentyfikacji Klubu.

 6. Jak co roku Klub 30 otrzymał 3 bezpłatne i 5 ulgowych rejestracji na Kongres ESC. Zostały one przyznane najmłodszym Klubowiczom.
Dziękujemy bardzo firmie „Pfizer” za sponsorowanie naszego wiosennego spotkania.


Spotkanie Klubu 30 w Tucznie, 12-13.V.2001

 Na spotkaniu byli obecni Koledzy (kolejność alfabetyczna): Michał Ciurzyński, Gerard Cybulski, Ewa Deskur, Jarosław Drożdż, Przemysław Guzik, Jarosław Kasprzak, Edward Koźluk, Olga Kruszelnicka, Michał Plewka, Sebastian Stec.

 Podobnie jak rok wcześniej w Cedzynie, plan spotkania obejmował oprócz spraw organizacyjnych Klubu także "Okrągły Stół" dotyczący najnowszych zagadnień dotyczących leczenia statynami w świetle wyników najnowszych badań klinicznych (MIRACL, FLORIDA), moderowany przez Jarosława Drożdża i Olgę Kruszelnicką.

Pozostałe części spotkania stanowiły:
1. Prezentacje nowych członków Klubu:
 - kol. Ewa Deskur-Śmielecka
 - kol. Przemysław Guzik
 - kol. Sebastian Stec

2. Klub AD 2001: mamy 48 członków aktywnych, 1 kandydata i 35 członków z głosem doradczym. Największa liczba aktywnych Klubowiczów pracuje w Warszawie (19), Poznaniu (9), Krakowie (8), Gdansku (6) i Łodzi (4). Dyskusję wzbudził brak reprezentacji Klubu na Śląsku i w województwach wschodniej Polski.

3. Przypomniano istotne zmiany regulaminowe - rezygnację z kryterium abstraktowego. Ich rezultatem jest wyraźne zmniejszenie ilości nowych zgłoszeń do Klubu w ostatnim roku.

4. Przekazana została informacja, że ”Klub 30” otrzymał także w b.r. dyspozycji zniżkowe rejestracje na najbliższy Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego”: 3 całkowicie bezpłatne i 5 płatnych w 50%. Zostały one rozdysponowane zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami: kryterium wieku metrykalnego, przy założeniu, że ulga może być przyznana danej osobie raz na trzy lata.

5. Przypomniano, że członkowie Klubu 30 w roku 2001 otrzymują bezpłatnie "Kardiologię Polską" i "Polski Przegląd Kardiologiczny".

6. Aktywność naukowa.

 Powstają pierwsze prace stanowiące owoc współdziałania zainicjowanego na forum Klubu - pierwsza tego typu publikacja jest dziełem dr Gerarda Cybulskiego i Edwarda Koźluka.

 Zachęcano do publikowania na stronach internetowych Klubu dokonań publikacyjnych Klubowiczów. Dużą aktywność członków odzwierciedlają także sukcesy na najważniejszych kongresach światowej kardiologii (ESC, AHA, ACC).

7. Wybory.
 Ze względu na końcówkę kadencji obecnego Zarządu, zachęcano do przygotowywania propozycji wyborczych na spotkanie w czasie Kongresu PTK w Warszawie.

8. Wolne wnioski.
 Największy problem Klubu stanowi mały stopień identyfikacji znaczącej części członków z Klubem, co przejawia się niską frekwencją na spotkaniach. Natłok obowiązków nie stanowi dostatecznego wytłumaczenia tego faktu, biorąc pod uwagę dobrowolność wstępowania i elitarny charakter Klubu. Inny aspekt tego problemu stanowi brak nawyku eksponowania odznak klubowych. Utrzymano propozycję premiowania aktywnego uczestnictwa członków w życiu Klubu: np. w formie bezpłatnego uczestnictwa w Kongresach PTK dla tej właśnie, najaktywniejszej podgrupy członków.

 Spotkanie odbyło się w bardzo atrakcyjnej oprawie zamku Tuczyńskich w Tucznie, zorganizowanej przez firmę farmaceutyczną Pfizer. Zarząd składa Firmie serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania za życzliwość i wysoki poziom organizacyjny.

/J.D. Kasprzak/


Spotkanie Klubu 30 w Cedzynie k/Kielc, 7-8.IV.2000

 Na spotkaniu byli obecni Koledzy (kolejność alfabetyczna): Michał Ciurzyński, Gerard Cybulski, Jarosław Drożdż, Tomasz Hryniewiecki, Jarosław Kasprzak, Mieczysław Kopacz, Edward Koźluk, Olga Kruszelnicka, Marek Kuch, Bożena Stobierska-Dzierżek.

 Po raz pierwszy plan obrad obejmował oprócz spraw organizacyjnych Klubu także dyskusję okrągłego stołu dotyczącą istotnych zagadnień klinicznych współczesnej kardiologii - jej temat to "Statyny na przełomie tysiącleci".

 Jej główne wątki stanowiły:

1. wyniki badania AVERT z punktu widzenia kardiologa nieinwazyjnego i interwencyjnego
2. możliwość osiągnięcia w praktyce współczesnych, wyśrubowanych norma lipidowych
3. pozalipidowe działania statyn, m.in. znaczenie stabilizacji blaszki miażdżycowej.

 Moderatorem dyskusji był kol. Marek Kuch, a jej żywy i interesujący przebieg zachęca do kontynuowania tej formy wymiany poglądów na kolejnych spotkaniach Klubu.

 W zakresie spraw organizacyjnych podejmowano nastepujące wątki:

1. Nowi członkowie Klubu - kol. Gerard Cybulski (jako jedyny obecny z nowoprzyjętych członków zaprezentował swoje badania dotyczące nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego (ReoMonitor), stanowiące jego "przepustkę" do Klubu.

2. Klub AD 2000: mamy 49 członków aktywnych, 2 kandydatów i 28 członków z głosem doradczym. Największa liczba aktywnych Klubowiczów pracuje w Warszawie (21), Poznaniu (8), Krakowie (8), Gdańsku (6) i Łodzi (5), przy czym zwrócono uwagę na niewielką reprezentację Klubu w prężnych i dużych ośrodkach kardiologicznych, m.in. na Śląsku.

3. Proponowane zmiany regulaminowe dotyczące zaostrzonych zasad członkostwa i utworzenia nagród naukowych Klubu, które przegłosowano na spotkaniu w Warszawie, nie zostały do chwili obecnej zatwierdzone przez Zarząd PTK (z powodu przeładowanego programu grudniowego spotkania we Wrocławiu) i będą mu przedstawione na spotkaniu w maju b.r. Do tej pory obowiązuje stary regulamin.

4. Przypomniana została informacja, że ”Klub 30” otrzymał także w b.r. dyspozycji zniżkowe rejestracje na najbliższy Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego”: 3 całkowicie bezpłatne i 5 płatnych w 50%. Zostały one rozdysponowane zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami: kryterium wieku metrykalnego, przy założeniu, ze ulga może być przyznana danej osobie raz na trzy lata.

5. Przypomniano, że członkowie Klubu 30 w roku 2000 otrzymują bezpłatnie "Kardiologię Polską" i "Polski Przegląd Kardiologiczny".

6. Strony internetowe Klubu 30 są na bieżąco aktualizowane i, jak wynikało z dyskusji, są na bieżąco odwiedzane przez obecnych na spotkaniu członków. Zaproponowano rozszerzenie listy adresowej o aktualne adresy e-mailowe.

7. Aktywność naukowa.

 Przypomniano o możliwości publikowania na stronach internetowych Klubu dokonan publikacyjnych Klubowiczów. Dużą aktywność członków odzwierciedlają także sukcesy na najważniejszych kongresach światowej kardiologii (ESC, AHA, ACC).

 Jako pomysł zwiększenia aktywności członków Klubu wysunięto propozycję, aby włączyć się w program Kongresów PTK także poprzez współtworzenie sesji satelitarnych firm farmaceutycznych.

8. Wolne wnioski.

 Poruszano problem małej (lub w przypadku części członków Klubu - zerowej) aktywności jego członków, czego odzwierciedleniem jest m. in. umiarkowana frekwencja na wiosennych spotkaniach. Zaproponowano, aby premiować aktywne uczestnictwo członków w życiu Klubu: np. w formie udostępniania bezpłatnych prenumerat tylko dla Klubowiczów biorących czynny udział w spotkaniach. Członkowie zobowiązali Prezesa do oceny możliwości bezpłatnego uczestnictwa w Kongresach PTK dla tej właśnie, najaktywniejszej podgrupy członków.

 Spotkanie odbyło się przy wydatnej pomocy organizacyjnej i sympatycznej opiece przedstawicielek firmy farmaceutycznej Parke-Davis. Zarząd składa Firmie serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania.

/M. Kuch, J.D. Kasprzak/

 Kolejne spotkania czlonków “Klubu 30”.

 Ustalono, że najbliższe spotkania członków “Klubu” odbędą się w Amsterdamie na najbliższym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i na IV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu. Termin spotkania roboczego we Wrocławiu został wstępnie ustalony, podobnie jak w Warszawie, tuż przed lub po Sesji Naukowej Klubu 30. Podtrzymano formułę wiosennych spotkań Klubu - przyszłoroczny termin wstępnie ustalono na weekend w maju 2001, w Tucznie k/Wałcza.


Spotkanie Klubu 30 w Kielcach, 29.V.1999

 Na spotkaniu byli obecni Koledzy (kolejnosc alfabetyczna): Michał Ciurzyński, Aleksandra Czepiel, Jaroslaw Drożdż, Jarosław Kasprzak (prezes), Mieczyslaw Kopacz, Marek Kuch (wiceprezes), Małgorzata Kurpesa, Krzysztof Narkiewicz, Michal Plewka, Piotr Pruszczyk, Ewa Trzos, Tomasz Waszyrowski, Wojciech Wąsek. Ponadto obecny był Kolega Wojciech Krupa wyglaszajacy referat w zastępstwie Kolegi Dariusza Kozłowskiego.

 Na spotkaniu poruszano m. in. następujące tematy:

Sprawy organizacyjne:

1. Regulamin “Klubu 30”: ze względu na zmiany w nazewnictwie - uprzednia nazwa “European Congress of Cardiology” zostala zastapiona przez “Congress of the European Society of Cardiology”. W zdaniu: spotykanie się co najmniej dwa razy w ciągu roku w czasie zjazdów PTK wykreślone zostało; “w czasie Zjazdów PTK."

Wnioski zostaly poddane głosowaniu jawnemu - za przyjęciem było13 głosów, przeciw-0, wstrzymało się-0. Wnioski przeszły.

2. Przypomniano o obecności “Klubu 30” w Internecie i planie stworzenia “listy dyskusyjnej Klubu”.

3. Tworzony jest “Informator Klubu 30”, którego celem jak najlepsze poznanie się członków “Klubu”. Dyskutowana byla mozliwość umieszczenia “Informatora” w Internecie oraz zakres wiadomości, które powinny i mogą być w nim zawarte - inaczej problem ujmując; zakres informacji o kazdym członku, które uległyby upublicznieniu. Ustalono, że możliwe jest umieszczenie “Informatora” w Internecie, natomiast każdy z członków “Klubu” będzie autoryzował dane dotyczące jego własnej osoby.

Prezes “Klubu 30” zaapelował o odsyłanie ankiety informatora - dotychczas jedynie 40% czlonków odesłało ankiety.

4. Przypomniana została informacja, że ”Klub 30” otrzymał do dyspozycji zniżkowe rejestracje na najbliższy Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego”: 3 całkowicie bezpłatne i 5 płatnych w 50%. W związku z pilnością przedstawienia nazwisk członków “Klubu 30”, którzy mają otrzymać ulgi, a przy braku wcześniejszych ustaleń, Prezes “Klubu” Jarosław Kasprzak w imieniu Zarządu “Klubu 30” zaproponował, aby ulgi przyznać najmłodszym metrykalnie członkom “Klubu 30”. Propozycja ta została zaakceptowana w głosowaniu jawnym. Ustalono jednocześnie przyszłe zasady przyznawania grantów: utrzymano kryterium wieku metrykalnego, przy założeniu, ze ulga może być przyznana danej osobie raz na trzy lata. Obydwie propozycje były głosowane oddzielnie i zostały jednomyślnie zaakceptowane.

Kolega Piotr Pruszczyk ponadto zobowiązał Prezydium “Klubu 30” do dowiedzenia się, czy jest mozliwość fundowania przez Polskie Towarzystwa Kardiologiczne 2-3 całościowych grantów dla członków “Klubu 30”. Wniosek ten przyjęto bez głosowania.

5. Prezes “Klubu” przedstawił do dyskusji ideę ufundowania dla czlonków “Klubu 30” nagród za osiągnięcia naukowe. Forma nagród nie została sprecyzowana, niemniej jednak przedstawiono jako możliwe opcje: grant na wyjazd na Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prenumerata naukowego czasopisma medycznego, profesjonalny stetoskop kardiologiczny. J. Kasprzak zaproponował również następujące kryteria przydzielania nagród: najwyżej punktowana (najwyzszy IF) opublikowana lub przyjęta do druku w danym roku kalendarzowym praca (kategoria “open”) oraz według tego samego kryterium praca stworzona i napisana całkowicie w Polsce. Zarówno problem kryteriów, jak i rodzaju nagród wywołał żywą dyskusję. Pojawiły się bardzo liczne nowe, często całkowicie rozbieżne propozycje. W związku z tym na wniosek Kol. Marka Kucha głosowano propozycję przełożenia tego ważnego tematu na następne spotkanie “Klubu 30” celem przygotowania przez uczestników dyskusji konkretnych wniosków. W glosowaniu jawnym: za było 7 głosów, przeciw - 2, wstrzymało się - 3. Wniosek zostal przyjęty.

6. Publikacje “Klubu 30”.
Prezes Klubu zaproponował, aby informacje o dokonaniach członków “Klubu 30” były przekazywane Zarządowi w formie pisemnej celem ich publikowania na stronach internetowych Klubu. Propozycja została przyjęta przez aklamację.

7. Kolejne spotkania czlonków “Klubu 30”.
Ustalono, że najbliższe spotkania członków “Klubu” odbędą się w Barcelonie na najbliższym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i na III Miedzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Warszawie. Ze względu na brak dokładnego terminu Sesji “Klubu” w Warszawie Prezes “Klubu” został zobowiązany i upoważniony do ustalenia terminów spotkań w zależności od ustawienia poszczególnych sesji.

8. Kryteria kwalifikacji nowych członków do “Klubu 30”.
Ze względu na dużą liczbę członków “Klubu 30”, która wydaje się mieć nadal tendencję wzrostową, Prezes “Klubu” poddał pod dyskusję problem zaostrzenia kryteriów przyjmowania nowych członków do “Klubu 30”. Zaproponowane przez Prezesa nowe kryterium to: jedna praca opublikowana lub przyjeta do druku w naukowym pismie medycznym o IF>0.3. Sam problem zaostrzenia kryterium, jak i samo kryterium wywołało żywą dyskusję. Z jednej strony powiększanie się liczebności “Klubu 30” należy traktować jako objaw pozytywny, z drugiej jednak utrudnia to funkcjonowanie “Klubu” i niewątpliwie zmniejsza jego elitarność. Ten punkt spotkania był jedynie poddany pod dyskusję, która będzie kontynuowana podczas następnego spotkania.

 W drugiej części spotkania zaprezentowano prace stanowiące "przepustkę" do Klubu jego nowych członków: Dr Michała Ciurzyńskiego, dr Aleksandry Czepiel, dr Michała Plewki, dr Wojciecha Wąska i dr Dariusza Kozłowskiego - w jego imieniu referat wyglosił dr Wojciech Krupa.

 Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie w “Patio” Centrum Biznesu Exbud.

 Kieleckie spotkanie odbyło dzięki wydatnej pomocy organizacyjnej firmy farmaceutycznej Astra Poland. Zarząd składa niniejszym Firmie serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania.

/M. Kuch, J. Kasprzak/


Spotkanie Klubu 30 w Warszawie, 16.IX.1999

 Tuż przed Sesją Naukową "Klubu 30" na Kongresie PTK w Warszawie odbyło się spotkanie członków Klubu 30. Oprócz bieżących spraw organizacyjnych, jak przypomnienie o stronach internetowych Klubu, informacja o przyjęciu 8 nowych członków oraz efektownemu uczestnictwu Klubowiczów na Kongresie ESC w Barcelonie, dyskutowano także ważne kwestie regulaminowe.

 Najważniejszą z nich była propozycja zmian w kryteriach kwalifikacji do Klubu. Ze względu na to, że liczba członków Klubu wykazuje nadal tendencję wzrostową, Prezes “Klubu” ponownie wysunął propozycję zaostrzenia kryteriów przyjmowania nowych członków poprzez wykluczenie kryterium "abstraktowego". Sformułowany i poddany pod głosowanie został wniosek, aby kryterium stanowiły:

wiek poniżej 40 lat i pierwsze autorstwo pracy opublikowanej lub przyjętej do druku w czasopiśmie naukowym o Impact Factor nie niższym niż 0.3.

 W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty: 7 głosów za, 2 - przeciw, 1 wstrzymujący się. Propozycja tej istotnej zmiany regulaminowej zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządowi Głównemu PTK.

Nagrody Naukowe "Klubu 30"

 W dalszej dyskusji powrócono do koncepcji utworzenia Nagród Naukowych "Klubu 30" za osiągnięcia publikacyjne. Mogłyby one stanowić dodatkowy element motywacyjny , aktywizujący młodych naukowców-kardiologów do wysyłania prac do renomowanych czasopism międzynarodowych. Dyskutowano ich formę oraz kryteria (zwłaszcza kwestię rozróżniania prac pochodzących wyłącznie z ośrodków polskich). Ustalono, że aby uniknąć konfliktu kompetencji z Komisją Nagród PTK, regulamin musi być "automatyczny" i pozbawiony elementu subiektywnej oceny osiągnięć. Nagrody pochodziłyby ze środków odrębnych od funduszy PTK. W dyskusji wyłonił się następujący kształt kryteriów pracy, która mogłaby być rozpatrywana pod kątem Nagrody Naukowej "Klubu 30":

1. Praca opublikowana w bieżącym roku kalendarzowym (cykl roczny nagród) w czasopiśmie o Impact Factor > 1,5 , której pierwszy autor jest członkiem "Klubu 30" PTK. Nie może być to praca stanowiąca jednocześnie "przepustkę" do Klubu.

2. Praca musi być zrealizowana z udziałem polskiego ośrodka - kryterium stanowi wymienienie jego nazwy w części tytułowej artykułu.

3. Praca musi zostać aktywnie zgłoszona do Zarządu Klubu przez jej pierwszego autora.

4. W przypadku liczby prac spełniających powyższe warunki większej niż pula nagród, o kolejności decydowałaby najbardziej aktualna znana wartość Impact Factor danego czasopisma.

 Forma nagród nie została sprecyzowana, temat ten pozostawiono do dalszej dyskusji.

 Wniosek zostal przyjęty w głosowaniu jawnym: 9 głosów za, 1 głos przeciw, 1 wstrzymujący się. Propozycja ukonstytuowania Nagród Naukowych Klubu 30 zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządowi Głównemu PTK.

Kolejne spotkania czlonków “Klubu 30”.

 Ustalono, że najbliższe spotkania członków “Klubu” odbędą się wiosną 2000 (termin zostanie ustalony, zainteresowanie sponsoringiem spotkania wyraziłą m.in. firma "Parke-Davis"), a nastepnie w Amsterdamie na najbliższym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i na IV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu.

 Po spotkaniu roboczym, w dniu 16.9.1999 w godzinach wieczornych odbyło się bardzo udane spotkanie towarzyskie w restauracji “Adler”, zorganizowane dzięki pomocy firmy farmaceutycznej Merck Sharp and Dohme Poland. Zarząd składa niniejszym Firmie serdeczne podziękowanie.

/M. Kuch, J. Kasprzak/