Dzisiaj jest Piątek 21.09.2018 12:15:39
Uaktualnienie wytycznych ESC dotyczących stosowania urządzeń u chorych z niewydolnością serca — 2010
Uaktualnienie wytycznych ESC z 2008 roku dotyczących rozpoznawania,
leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca oraz wytycznych ESC
z 2007 roku dotyczących stymulacji i resynchronizacji serca
Opracowane przy szczególnym udziale HFA (Heart Failure Association)
i EHRA (European Heart Rhythm Association)
Uaktualnienie wytycznych ESC dotyczących stosowania urządzeń u chorych z niewydolnością serca — 2010