Dzisiaj jest Poniedziałek 11.12.2017 14:30:40
„Klub 30”
 
Co to jest "Klub 30"?

 "Klub 30" jest strukturą o statusie sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założoną w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia.

 Głównym celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych polskich kardiologów poprzez wzajemne spotkania, informowanie się o prowadzonych badaniach naukowych, dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi.

 Formami działania Klubu są spotkania wiosenne (z prezentacją nowoprzyjętych członków), wyjazdowe w trakcie corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sesje Naukowe w trakcie Kongresów PTK. Prace Klubu koordynowane są przez wybierany na 2-letnią kadencję Zarząd.