Dzisiaj jest Środa 01.04.2020 09:23:48
Relacja z III Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
Protokół z I telekonferencji Zarządu Głównego PTK
kadencji 2011-2013
06.12.2011


Zarząd Główny PTK:
1. Prof. Janina Stępińska
2. Prof. Zbigniew Kalarus
3. Prof. Waldemar Banasiak
4. Prof. Adam Witkowski
5. Prof. Romulad Ochotny
6. Prof. Andrzej Bochenek
7. Prof. Andrzej Budaj
8. Prof. Stefan Grajek
9. Prof. Piotr Hoffman
10. Prof. Piotr Jankowski
11. Prof. Andrzej Kutarski
12. Doc. Maria Olszowska
13. Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Liczba członków: 13
Kworum: 7
Obecni: 11
Nieobecni: 2 (prof. A. Bochenek, prof. E. Płońska-Gościniak)

Zaproszeni goście:
- Prof. Kułakowski
- Doc. M. Grabowski

1. Wybór Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej”
Do konkursu przystąpił jeden kandydat, prof. Krzysztof Filipiak, który spełniał formalnie wszystkie kryteria zawarte w ofercie konkursowej. Członkowie Komisji Konkursowej zaakceptowali jednogłośnie tę kandydaturę, która uzyskała również najwyższą możliwą liczbę punktów. Zgodnie ze Statutem głosowanie nad podjęciem uchwały odbędzie się na posiedzeniu styczniowym.

2. Via Medica jako wydawca „Kardiologii Polskiej”
Prof. J. Stępińska poruszyła dwie kwestie: ueralnienia liczby prenumeratorów pisma oraz ceny prenumeraty, z którą wiąże się wysokość opłaty kongresowej. Podjęto także postanowienie o pozostawieniu opłaty za prenumeratę „Kardiologii Polskiej” i opłaty kongrsowej na ubiegłorocznym poziomie.

3. Internetowa platforma edukacyjna
Wpłynęły trzy ostateczne oferty firm, gotowe do poddania ocenie przez ewaluatorów zewnętrznych.

4. Przedstawienie rozliczenia XV Kongresu PTK we Wrocławu
Ostateczne rozliczenie zostanie przedstawione po rozliczeniach związaych z prenumeratą Kardiologii Polskiej. Z wstępnego rozliczenia przedstawionego przez prof. W. Banasiaka wynika, że kwota przychodów będzie najwyższą kwotą zgromadzoną podczas kongresów.

5. Wiosenna Konferencja dla Dziennikarzy
Propozyca Konferencji dla Dziennikarzy nt najważniejszych problemów w kardiologii, spotkała się z zainteresowaniem ZG. Dzieki takiemu szkoleniu można liczyć na wiele rzetelnych informacji dziennikarskich, które poprawią edukację społeczeństwa, a rownież będa nastawione na dyskusję nad zagadnieniami, które zasugerujemy w trakcie szkolenia.

6. Wspólpraca z firma Casus BTL
Została omówiona kwestia przedłużenia współpracy z firmą casusBTL, dotyczącej wystawiania stoiska PTK na kongresach ESC i PTK w 2012 r. Członkowie ZG w głosowaniu mailowym zgodzili się na przedłużenie tej współpracy.

7. Nowy oddział PTK
Przedstawiono prośbę o powołanie Oddziału Zamojskiego PTK. Wpłynęły stosowne dokumenty od środowiska zamojskiego w sprawie utworzenia nowego oddziału. Podjęto postanowienie o utworzeniu Oddziału Zamojskiego PTK i wybraniu na pełniącego obowiązki tymczasowego przewodniczącego dr Tomasza Smyka.

8. Pozostałe zagadnienia
- Kolejna Konferencja wspólna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbędzie się w dniu 23.11.2012
- Sympozja polsko-francusko-niemieckie (temat wiodący w roku 2012 – biomarkery). Polska będzie reprezentowana przez prof. E. Jankowską.
- Informacja na temat wyrażenia zgody przez Komisję Bioetyczną Instytutu Kardiologii na prowadzenie Rejestru Burz Elektrycznych, którym będzie koordynowany przez prof. Ł. Szumowskiego.
- Powzięto postanowienie o przyjęciu kandydatury prof. Z. Gąsiora na czlonka ESC Core Curriculum, które zajmuje się sprawą edukacji w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym, w tym przygotowaniem programów specjalizacji.
- Przyznano patronat PTK dla Warsztatów elektrokardiograficznych organizowanych przez prof. P. Wranicza.
- Prof. M. Olszowska przedstawiła informację na temat zorganizowania konferencji przez Sekcję Wad Wrodzonych u Dzieci i Dorosłych PTK w październiku 2012.
- Podjęto postanowienie o przyznaniu nagrody dla pracowników Biura PTK – wysokość do ustalenia przez prezydium ZG PTK.


Sekretarz PTKPrezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam WitkowskiProf. dr hab. med. Janina Stępińska