Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 05:15:09
Relacja z XIV Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
PROTOKÓŁ Z XIV POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Warszawa 9.04.2003

W wyniku głosowań podjęto następujące rekomendacje, akceptacje opinii i uchwały:
1. Zatwierdzono Protokół z XIII posiedzenia ZG PTK,
2. Przyjęto 62 nowych członków do PTK,
3. Przyznano patronat PTK Kongresowi Studenckiemu,
4. Zaakceptowano opinię w sprawie dabigatranu.
5. Rekomendowano kandydatury prof. Jacka Dubiela i prof. Adama Torbickiego do tytułu Członka Honorowego PTK,
6. Przyjęto zasady akredytacji szpitali i certyfikacji diagnostów i operatorów Asocjacji Sercowo-Naczyniowych PTK,
7. Podjęto uchwałę o podziale zysków z Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w 2012 roku,
8. Podjęto uchwałę o prezentacji na stoisku PTK na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Amsterdamie tematyki: z zakresu wad wrodzonych serca od okresu prenatalnego do wieku dorosłego,
9. Przyjęto regulamin konkursu oryginalnych prac studenckich podczas Kongresu PTK w 2013 we Wrocławiu; regulamin zostanie umieszczony na Platformie Edukacyjnej PTK w części dotyczącej Kongresu PTK,
10. Powołano komisję w składzie: mec. M. Łozowska, prof. W. Banasiak, prof. Z. Kalarus i prof. D. Dudek do opracowania zasad, na jakich jest udzielany patronat (akredytacja) asocjacji/sekcji dla warsztatów/kursów/sympozjów,
11. W związku ze zmiana ustawy rekomendowano Ministrowi Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako ośrodek, który może prowadzić ogólnopolską bazę danych zabiegów kardiologii interwencyjnej,
12. Udzielono upoważnienie dla Komitetu Organizacyjnego Centralnych Obchodów Dnia Serca w Lublinie w 2013 roku składzie: doc. Andrzej Tomaszewski, prof. Andrzej Wysokiński i dr Marek Prasał,

Ponadto członkowie ZG PTK oraz osoby zaproszone na posiedzenie, m. in. prof. G. Opolski i prof. D. Dudek, przedyskutowały kolejno następujące zagadnienia:
1. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danym, które będą gromadzone w nowej bazie danych Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK,
2. Konieczności włączenia asocjacji/sekcji PTK w finansowanie grantów wyjazdowych i stypendiów naukowych dla swoich członków,
3. Omówiono zasady uczestnictwa PTK w kampanii społecznej wspierającej program dostępu do wczesnej defibrylacji,
4. Omówiono działania związane z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących intensywnej terapii kardiologicznej w kraju. Rozmowy na ten temat toczą się w Ministerstwie Zdrowia i NFZ,
5. Omówiono dokument przygotowany przez powołany przez PTK zespół ekspertów, dotyczący poszerzenia uprawnień dla ratowników medycznych transportujących pacjentów z OZW oraz logistyki leczenia OZW w Polsce,
6. Omówiono propozycje rozszerzenia świadczeń dla lekarzy POZ o zabiegi i procedury kardiologiczne. Stanowiska ZG PTK i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii jest w tej kwestii negatywne
7. Sympozjum polsko-niemiecko-francuskie na temat: „The Mitral Valve Revolution”, które odbyło się podczas Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego było bardzo interesujące i dobrze przyjęte. PTK było reprezentowane przez Prof. Piotra Hoffmana i Prof. Janinę Stępińską, która współprzewodniczyła Sesji. Sympozjum odbędzie sie również w czasie Kongresu PTK.
8. Przypomniano o zgłaszaniu prac naukowych, opublikowanych w roku 2012, do nagród naukowych PTK.
 
Pobierz załączniki (1):
Relacha
[DOCX, 18.28 kB]