Dzisiaj jest Poniedziałek 30.03.2020 14:31:35
Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” realizowane na modelu zwierzęcym pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia
Zabrze, 09.02.2020 - 21.04.2020
 
Organizator:Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
WWW:http://kmptm.pl/power5-4-kursy/
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zaprasza do udziału w nieodpłatnych kursach z zakresu złożonych zabiegów ablacji oraz najnowszych technologii stymulacji serca realizowanych w ramach projektu pt. „Kursy umiejętności lekarzy i lekarzy rezydentów w oparciu o Evidence Based Medicine”.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące tematy :
1. Ablacja 3d w leczeniu zaburzeń rytmu serca,
2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych,
3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego.

Planowane kształcenie ma charakter trzydniowego kursu, który obejmuje zarówno część teoretyczną jak i szkolenie praktyczne, realizowane na modelu zwierzęcym. Kursy gwarantują wykorzystanie najnowszych technologii, różnych sprzętów do wykonywania złożonych zabiegów ablacji oraz najnowszą technologie stymulacji serca.

Najbliższe daty szkoleń:
1. Ablacja 3d w leczeniu zaburzeń rytmu serca: 9-11.02.2020 r., 15-17.03.2020 r.
2. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego:
26-28.01.2020 r., 23-25.02.2020 r., 19-21.04.2020 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, terminów i programów szkoleń znajdują się na stronie projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/

Dla Uczestników Projektu przewidziany jest catering, nocleg i zwrot kosztów przejazdu*

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Kontakt:
tel. 32 7050305
power@kmptm.pl

*nocleg i zwrot kosztów przejazdu dotyczy osób zamieszkujących pow. 50 km od siedziby Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.