Dzisiaj jest Poniedziałek 30.03.2020 15:53:51
Tag “konferencje”
 
Poradnik organizacji imprez naukowych
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) na Posiedzeniu w dniu 9.12.2008 roku Uchwałą nr 162/2008/2007-2009 przyjął do stosowania w PTK Poradnik Organizacji Imprez Naukowych PTK.
Poradnik organizacji imprez naukowych PTK będzie dotyczyć imprez, co do których potrzeba organizacji zostanie zgłoszona po dniu 1.01.2009 roku.
Dodane 16.03.2010
Kongresy i konferencje
Dodane 14.01.2010